I. Thông tin bảo mật.

 Bảo mật thông tin khách hàng là một trong những ưu tiên hàng đầu nhằm tạo điều kiện mua sắm tốt nhất cho quý khách tại THAODUOCTAMDAO. Chúng tôi hiểu: sử dụng hợp lý và bảo mật thông tin sẽ thể hiện sự quan tâm của THAODUOCTAMDAO dành cho quí khách. Vì thế, THAODUOCTAMDAO cam kết việc sử dụng thông tin trên sẽ chỉ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và tạo môi trường mua sắm an toàn, tiện lợi tại THAODUOCTAMDAO. Cụ thể, thông tin cá nhân của quý khách chỉ dùng với các mục đích sau:

  1. Số điện thoại và địa chỉ Email của quý khách được dùng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ khách hàng.

  2. Địa chỉ của quý khách chỉ được dùng để THAODUOCTAMDAO thực thiện việc giao hàng mà quý khách đã đặt trên website THAODUOCTAMDAO.COM.

  3. Hành vị mua hàng của quý khách chỉ giúp THAODUOCTAMDAO tạo một trải nghiệm mua sắm tốt hơn cho quý khách.

 II. THAODUOCTAMDAO cam kết bảo vệ thông tin của khách hàng.

1. THAODUOCTAMDAO cam đoan sẽ không bán, chia sẻ dẫn đến làm lộ thông tin cá nhân của quý khách vì bất cứ mục đích gì. Tất cả thông tin giao dịch giữa quý khách và THAODUOCTAMDAO sẽ được bảo mật trừ trong trường hợp pháp luật yêu cầu, chúng tôi buộc phải cung cấp thông tin này cho cơ quan pháp luật.

2. THAODUOCTAMDAO cam kết không lưu lại bất kỳ thông tin tài chính nào của quý khách.

III. Trách nhiệm của khách hàng.

Quý khách tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ hình thức nào để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của website. Chúng tôi nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

Quyền lợi của quý khách trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của THAODUOCTAMDAO, nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của THAODUOCTAMDAO, vui lòng liên hệ:

Tel: 0243.7689.686 Email: [email protected]